Svea Travel     Pink Trading     Väsby gård     178 91 Munsö     070-464 15 85     info@sveatravel.se
Resevillkor:

Huvudresenär är den person i vars namn bokningen är gjord och som anges först i färdhandlingarna. Denne är även betalningsansvarig för bokningen. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontaktuppgifter så att han kan nås av viktiga meddelanden (t ex en tidtabellsändring). Eventuella ändringar meddelas per telefon, brev, e-post eller SMS.

Resenären ansvarar själv för att ev. reseförsäkring finns.

Resenärer som inte utnyttjar bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

Resenären skall betala resan enligt, de i resebeskrivningen gällande betalningsrutinerna.

Flygbiljetten betalas till den samarbetspartner som Svea Travel valt till aktuell resa. När resan är bokad så skickas en bokningsbekräftelse för flyget via mejl till huvudresenären. När flygbiljetten är betald anses huvudresenären (med ev. resesällskap) som bokade på resan. Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart, dvs. innan flygbiljetten betalats. Svea Travel ansvarar inte för flygbiljetter som betalats med felaktigheter avseende namn, resmål, datum eller liknande

Övriga delen av resan betalas senast 30 dagar före utsatt avresedatum via faktura utskickad av Svea Travel.

Avbeställningsskydd. Huvudresenären ansvarar själv för att ett eventuellt avbeställningsskydd är inkluderat då flygbiljett betalats till Svea Travels samarbetspartner. Det är huvudresenärens ansvar att ta del av villkoren som säljaren av flygbiljetten erbjuder. Eftersom Svea Travel inte är säljare av själva flygbiljetten så kan Svea Travel ej ta något ansvar för detta. För den del av resan som Svea Travel fakturerar till huvudresenären gäller följande. Vid avbokning fram till 30 dagar före avresa betalas 100 % tillbaka. Mellan 30 dagar och 14 dagar före avresa så återbetalas 50 % av det belopp som Svea Travel fakturerat och fått betalt för. Vid avbokning närmare avresedatum än 14 dagar betalas inget tillbaka.

Uteblivna prestationer. Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

Arrangörens anvisningar m.m. Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

Pass, visum, hälsobestämmelser m.m. Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.